دوره‌ی مشاوره‌ی بیزینس میک اور (Business make over)

‎بیزینس میک اور یک دوره‌ی مشاوره‌ به مدت هفت هفته هست، که در آن مشاوران اکیو به بررسی مشکلات فعلی کسب و کار شما می‌پردازند؛ و متناسب با چالش‌های بیزنس‌ شما راهکار‌هایی کاربردی و موثر ارائه می‌کنند، که با نگاه بلند‌مدت و همچنین در زمان کوتاه قابل اجرا باشن! 
آن‌چه در این دوره اتفاق میفته:

جلسات بیزینس میک اور:

باید خاطر نشان کنیم، برای پشتیبانی دوره دو هفته فرصت بازنگری جلسات و پاسخ به سوالات متقاضیان در نظر گرفته شده است.

مدت دوره: 7 هفته
هزینه شرکت در دوره مشاوره بیزینس میک اور برای بیزینس‌های ایران:
13 میلیون تومان
برای بیزینس‌های خارج از ایران:
۳۸۰ دلار و ۳۵۰ یورو
شروع دوره: دی

درخواست شما ثبت شد
درخواست شما ثبت شد
درخواست شما ثبت شد
درخواست شما ثبت شد
درخواست شما ثبت شد
درخواست شما ثبت شد
درخواست شما ثبت شد
Thank You!
Leverage agile frameworks to provide a robust synopsis for high overviews.
درخواست شما ثبت شد
Thank You!
Leverage agile frameworks to provide a robust synopsis for high overviews.
درخواست شما ثبت شد
درخواست شما ثبت شد
درخواست شما ثبت شد
درخواست شما ثبت شد
درخواست شما ثبت شد
درخواست شما ثبت شد
درخواست شما ثبت شد
درخواست شما ثبت شد
درخواست شما ثبت شد
بزودی برای هماهنگی جزئیات با شما تماس می گیریم
درخواست شما ثبت شد
درخواست شما ثبت شد
درخواست شما ثبت شد
درخواست شما ثبت شد
بزودی برای هماهنگی جزئیات با شما تماس می گیریم
درخواست شما ثبت شد
درخواست شما ثبت شد
درخواست شما ثبت شد
درخواست شما ثبت شد
درخواست شما ثبت شد
درخواست شما ثبت شد
بزودی برای هماهنگی جزئیات با شما تماس می گیریم
درخواست شما ثبت شد
درخواست شما ثبت شد
درخواست شما ثبت شد
درخواست شما ثبت شد
درخواست شما ثبت شد